Om oss

Arkitektkontoret Stav AS ble etablert i sin nåværende form i 1996. Vi er et arkitektkontor med engasjerte og dedikerte ansatte. Vi påtar oss ulike oppdrag, særlig innenfor boligprosjektering og regulering.

Arkitektkontoret Stav er en mulighetsarena for videreforedling av gode idéer. Vi henter vår inspirasjon fra våre verdier og naturens stedbundne forutsetninger.

En stav er en strek hentet fra naturen, og er en bruksgjenstand som i generasjoner har blitt brukt som et redskap og som en trofast følgesvenn på utallige vandringer gjennom livets rom.

Staven er en brikke i en tradisjonell nordisk byggeteknikk som vi ønsker å videreføre i en nyskapende form med en fremtidsrettet og bærekraftig arkitektonisk strek. Vi ønsker at vårt firma skal være et redskap for å gjennomføre vår visjon om å skape levende rom for mennesker.

Arkitektkontoret STAV

Vår strek definerer alt vi gjør. Vår filosofi er å skape prosjekter som definerer rommene vi lever i, og gjøre dem levende for mennesker som ferdes i dem. Over alt vi ferdes, både inne og ute, beveger vi oss i rom.

Vi vil med våre prosjekter skape en synergi mellom rom og mennesker som gjør både menneskene og rommene levende.

Våre verdier ligger til grunn for hvordan vi velger. Verdier hjelper oss til å navigere i forskjellige situasjoner og prioritere riktig med vår tid, ressurser og energi. Verdier kommer ofte i konflikt og vi trenger derfor å sette noen fram for andre og definere hva som er innholdet i våre viktigeste verdier.  Kjerneverdier er de sentrale verdiene som prioriteres ved verdikonflikter og som veier tyngst i valgsituasjoner.

Respekt – kvalitet – nyskapning

Respekt
Respekt for ulikheter og individer ligger til grunn for all vår kommunikasjon med andre. Gjensidig respekt mellom oss og våre oppdragsgivere er utgangspunktet for godt samarbeid og gode prosjekter.

Kvalitet
Alt vi foretar oss skal gjenspeile god kvalitet. Denne kvaliteten oppnås ved at vi er engasjerte, fokuserte og grundige i alt vi gjør.

Nyskaping
Vår arkitektur skal være nyskapende og gjenspeile et samfunn i stadig utvikling. Vi skal skape prosjekter med fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.