Prosjekt Nordic Medical Centre

Oppdraget har vært å tegne om og rehabilitere et tidligere hotell, samt å tegne et tilbygg i forlengelse av dette til å fungere som et fullstendig medisinsk senter.

Senteret inneholder akuttmottak, operasjonssaler, legekontor, pasientrom, apotek og administrasjon.

Prosjektet er lokalisert i Addis Abeba, Etiopia ikke langt fra den internasjonale flyplassen i hovedstaden.

Det har vært viktig i utformingen av bygningen å ha respekt for de etiopiske tradisjonene, men samtidig tilføre nye måter å utforme bygningen på med tanke for behovet med å øke standaren på sykehus i landet.
Vi har hatt fokus på det psykologiske aspektet av hvordan rom og atmosfærer kan påvirke legningsprosesser og traumer enten som pasient eller besøkende.
Samtidig som økt kvalitet innen det kliniske og medisinske har vært en nødvendig betraktning. Det har også vært behov for gode og effektive arbeidsforhold for de ansatte.

TILTAK: Medisinsk Spesialistsenter
STED: Addis Abeba , Etiopia
KUNDE: Nordic Medical Center
KONTAKTPERSON: Kjell Magne Kiplesund
BRUTTOAREAL: BRA ca 4000M2
STATUS: Ferdigstilles 2016
BIDRAG FRA ARKITEKTKONTORET STAV:
Tilbygg, rehabilitering, Arkitekturprosjektering er veldedighetsbidrag
SAMARBEID: Wondimagenu Guta, Etiopisk Arkitekt

I 2012 ble initiativtakerne til Nordic Medical Centre (NMC) oppfordret til å videreføre aktiviteten til en svensk medisinsk klinikk i Addis Abeba, da denne skulle nedlegges.

Oppfordringen ble gitt fra deler av det diplomatiske miljøet i landet.
For å gjennomføre dette ble stiftelsen Nordic Clinic etablert i Norge. Denne stiftelsen står bak opprettelsen og driften av NMC.

Visjonen til Nordic Clinic er å bygge opp et selvfinansiert medisinsk senter spesialisert på indremedisin og akuttbehandling, hvor kvaliteten på tilbudet er høyere enn tilsvarende tilbud i Etiopia.
For å få nødvendig personell med kunnskap og utdanning til å levere den ønskede kvaliteten, driver stiftelsen også med utdanning av helsepersonell.
Overskuddet som genereres fra aktiviteten ved NMC vil bli brukt til å utføre medisinsk veldedighetsarbeid, samt å finansiere høyere medisinsk utdanning i Etiopia.

INTERVJU

Kjell Magne Kiplesund
Lege (grunder NMC)

Kjell Magne er, sammen med Dr. Einar Eriksen, initiativtaker til opprettelsen av NMC. Her forteller han litt om bakgrunnen og visjonen for klinikken.

Andreas Gaarder
Norges ambassadør i Etiopia og Djibouti

Andreas Gaarder representerer diplomatmiljøet i Etiopias hovedstad, og har et særlig fokus på nordmenn som oppholder seg i landet. I intervjuet forteller han litt om hva NMC vil bety for nordmenn og for diplomatmiljøet i byen.

Nathaniel Yohannes
Partner, Makush Art Gallery

NMC har et samarbeid med et av de ledende kunstgalleriene i Addis Abeba. Kunst fra galleriet er utstilt i gangene og oppholdsarealene i NMC, og det er mulig for pasienter og besøkende å kjøpe kunsten. I intervjuet forteller en av partnerne i kunstgalleriet om sin tilnærming til kunsten, og hvordan denne har en psykologisk effekt for pasienter og besøkende på NMC.

BILDER

NEDLASTINGER

Filmproduksjon: Fabel Media AS