Byggesaker

Nedre Strandgate 40 og 44, Stavanger

Det er tidligere nabovarslet søknad om rammetillatelse med dispensasjonssøknad for byggehøyde og at parkeringslokk med offentlige parkeringsplasser ikke opparbeides iht. […]

Les mer

Reguleringsplan